Wetzel Road Elementary School

4246 Wetzel Rd
Liverpool, NY 13090
Website:

Administration
Brenda Zavaski
Principal
315-453-1291
brenda_zavaski@liverpool.k12.ny.us

School District: Liverpool Central School District
Where is Wetzel Road Elementary School?

Wetzel Road Elementary School is located in Liverpool New YorkOther Schools in the Liverpool Central School District School District