Phoenix Academy High School

Stoney Street - Box 458
Shrub Oak, NY 10588

Administration
Dennis Maloney
Principal
914-962-2402


School District: Bronx High School District Office
Where is Phoenix Academy High School?

Phoenix Academy High School is located in Shrub Oak New YorkOther Schools in the Bronx High School District Office School District